Nature intacte

Groene weiden: weiden en valleien

Genesteld tussen het Land van Herve en het Ardense massief, is Limbourg het vertrekpunt voor talrijke wandelingen die leiden door een uitgestrekte groene streek. De dorpen die het grondgebied vormen, omvatten oude boerderijen, soms geïsoleerd, omgeven door weiden met een brede bocage. Het groene landschap strekt zich uit over de hele gemeente en nodigt de wandelaar uit om de charmes te ontdekken van de weilanden waar koeien en stieren vredig grazen. Levende heggen en knotwilgen maken deel uit van deze natuurlijke omgeving die evenzeer bewonderd als gerespecteerd moet worden.