Nature intacte

Als het water stroomt

Rus, beken, rivieren en vijvers

Het grondgebied van Limburg wordt doorkruist door talrijke waterwegen, waarvan sommige, zoals de Bovegnée, niet erg aanwezig zijn in het landschap. Andere, zoals de beek de Bilstain, de beek de Villers of de beek de Baelen begeleiden u op uw wandelingen.

De Ardense stroom van de Borchêne ontspringt tussen de gehuchten La Louveterie en Vervierfontaine (gemeente Jalhay) op een hoogte van ongeveer 350 m. Van de bron tot de samenvloeiing met de Gileppe vormt deze bosstroom de grens tussen de gemeenten Limbourg en Jalhay. Na een traject van ongeveer vier kilometer in noordoostelijke richting mondt de Borchêne uit op de linkeroever van de Gileppe, ongeveer 300 m stroomafwaarts van de stuwdam.

De vijvers maken ook deel uit van het landschap van onze dorpen. Eenden, vissen en soms kikkers leven er en bieden u, heel natuurlijk, rustige momenten van ontspanning.

Maar de belangrijkste waterloop in de regio is niemand minder dan de Vesder, een stortrivier vanuit de Hoge Venen, een formidabele krachtbron die de ontwikkeling van de textielindustrie mogelijk heeft gemaakt.