Livres

Les Grands-Prés de Limbourg-Bilstain

8 euros

Description

Dit boek is een studie over de historische evolutie van de wijk Grands-Prés tussen de brug van Bovy en het spoorwegviaduct enerzijds en de heuvel van Champsou (station) en het voorgebergte van Limbourg anderzijds. De auteur, professor Jean-Louis Kupper, belicht de hoogtepunten van deze evolutie tussen de vroege Middeleeuwen en de jaren 1950/1960. Deze lokale geschiedenis zal historici die geïnteresseerd zijn in de verstedelijking van de gemeente Limbourg-Bilstain bekoren.