Livres

L’atuatuca castellum de César, un problème de géographie historique

5 euros

Description

In 54 v. Chr., toen Julius Caesar dacht dat hij heel Gallië onder controle had, bood Ambiorix, koning van de Eburonen, zijn volk een verpletterende overwinning aan op het Romeinse leger. Deze “woudoorlog” die van oudsher in de buurt van de oude stad Tongeren wordt gesitueerd, zou zich in feite in de buurt van de oude vesting Limburg kunnen hebben afgespeeld. Als de Gallische oorlog u na aan het hart ligt, zal dit mysterie u waarschijnlijk intrigeren.