Patrimoine historique

Sint-Joriskerk

Gotische kerk

De Sint-Joriskerk, die in de 12e eeuw werd gebouwd als een eenvoudige kapel met een vlakke koorafsluiting, werd in de 14e eeuw heringericht en uitgebreid, in overeenstemming met de ontwikkeling van de stad. In de 15e eeuw werd het gebouw verheven tot proosdij en herbergde het een kapittel van kanunniken. Het werd opnieuw verbouwd om plaats te bieden aan een veelhoekig koor, verlicht door hoge flamboyante spitsboogramen, en aan nieuwe schepen en een gotische crypte. Beschadigd tijdens de oorlogen, vervolgens gerestaureerd in de 17e eeuw, verwoest door brand in 1834, opnieuw gerestaureerd, kreeg de kerk in de 19e eeuw uiteindelijk een torenspits. De kerk, die op de monumentenlijst staat, bevat enkele oude schatten zoals een theotheek (1520), doopvonten (16e eeuw) maar ook vele grafstenen van notabelen en gelovigen.

 

Contactinformatie

Place Saint-Georges
4830 Limbourg