Nature intacte

Het Grünhaut bos

staatsbos

Het staatsbos van Grünhaut ligt ten noorden van het dorp Bilstain, op de hoogvlakte van Welkenraedt. Met een oppervlakte van ongeveer honderd hectare is het een van de belangrijkste bosgebieden van het Pays de Herve. Het bos wordt in twee delen gescheiden door de autosnelweg- en spoorwegverbindingen tussen Luik en Aken in Duitsland. Dit zijn groepen loofbossen die worden afgewisseld door naaldboomplantages. Het gebied is zowel uit landschappelijk oogpunt als uit het oogpunt van biodiversiteit van groot belang. Het is de thuisbasis van 9 soorten amfibieën en reptielen. Een stormbekken dat onlangs aan de westelijke rand is aangelegd, is ook zeer interessant gebleken voor de odonatofauna.

Contactinformatie

Forêt Domaniale de Grunhaut, Belgique

Het Grünhaut bos

Forêt Domaniale de Grunhaut, Belgique